Архив по месеци: ноември 2014

Иновативна „зелена технология“ спестява до 70% от разхода на газ


Всеки леяр знае колко важно е леярските кофи да са добре нагряти предварително, преди да се пристъпи към леене.

А какво значи добре?

На първо място, равномерно. И на второ място, до подходящата за съответния метал температура. Разбира се, има и други важни изисквания. Разходът на природен газ за процеса например също съвсем не е без значение…

Всяка леярна избира какъв начин да прилага, за да бъдат нагрявани леярските кофи. Налични са разнообразни установки и приспособления, в зависимост от размера на кофите и условията в съответната леярна се ползват различни практики, а не рядко и най обикновени горелки. Някъде кофите се разполагат хоризонтално, другаде се разполагат над горелките, обърнати с дъната нагоре и т.н.

Кое е общото?

Всички използват природен газ.

А най-голямата част от разходите на природен газ в леярните най-често се дължи именно на подгряването на леярските кофи, пресформите и други подобни.

Една иновативна технология, разработена от фирмата PROMEOS е на път да преобърне представите ни за процеса на нагряване на леярските кофи, както и за термообработката в нагревателни пещи, работещи с природен газ.

Видеото е заснето в леярната Schmees GmbH. Всички права запазени.

 

Фирмата е разработила иновативен процес на „безпламъчно горене“, който се реализира чрез специални горелки. Процесът на горене протича в специален материал с пенообразна структура, не много различна от познатите на всички филтри.

Какво е различното, ще попитате?

Ето няколко факта:

  • до 70% икономия на газ
  • кратко време за нагряване
  • равномерно разпространение на нагряването, а оттам и по-малко повреди за набивката
  • непрекъснато регулиране на температерата
  • нисък шум
  • незначителна поддръжка
  • липса на „горещи точки“
  • до 50% намаление на оперативните разходи
  • подобрено „обслужване“ по отношение на леярската форма
  • намаляване на емисията на СО2 с до 60%